Archive for Listopad 2009|Monthly archive page

Wyniki kolowium

Wyniki kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze:

wyniki02

Reklamy

Kolokwium z PWoK

Kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze odbędzie się w piątek 27 XI o g. 12:00 w sali 248.

Wyniki poprawki (II grupa WoK)

Wyniki kolokwium poprawkowego z tekstu Mary Douglas znajdą Państwo w pliku:

wyniki01

Osoby, które nie zaliczyły poprawki traktuję jako nieobecne na zajęciach, na których omawialiśmy tekst Douglas: mogą one (ale nie muszą) odrobić nieobecność w ramach konsultacji. Przypominam, że mają Państwo prawo do dwóch nieobecności w ciągu semestru.