Archive for Styczeń 2010|Monthly archive page

Podstawy wiedzy o kulturze: zagadnienia zaliczeniowe

Lista zagadnień jest już w odpowiedniej zakładce.

Reklamy

Pierwszy rok POiR – wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z dn. 14 I:

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z filozofii dla I roku POiR

Poprawa kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze (wyniki)

nr 185264; bdb (8 punktów)
nr 185331; db+ (7 punktów)
nr 185266; db (8 punktów, drugie podejście)
nr 185332; dst+ (5 punktów)
nr 90072610087; dst (5 punktów, drugie podejście)
nr 185356; dst- (3,5 punkta, drugie podejście)

Wycieczka „Śladami kobiet Szczecina” (gender studies, IV rok filozofii)

Czas: Środa 13 I w godzinach 9 – 12 (a nie, jak zapowiedziano wcześniej, między 10 a 13).

Zbiórka: godzina 8:50 przed Klubem XIII Muz (pl. Żołnierza Polskiego 2)

Uwaga! Proszę zabrać ze sobą aparaty fotograficzne, zeszyty i długopisy.

Wycieczka trwa trzy godziny i odbywa się zamiast ćwiczeń i wykładu. Poniedziałkowe ćwiczenia z gender studies są tym samym odwołane, ale obecność na wycieczce jest obowiązkowa.