Archive for Styczeń 2012|Monthly archive page

Podstawy wiedzy o kulturze – zwolnienia z egzaminu

W porozumeniu z doktor Ewą Kochan ustaliłem, że z egzaminu zostają zwolnione osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bardzo dobrą.

Reklamy

Podstawy wiedzy o kulturze – zaliczenie

Zgodnie z umową, zaliczenie odbędzie się jutro (24 I). Pytam od godziny 12:15.

Zagadnienia zaliczeniowe:

Homo oeconomicus (Weber, Watt):
– charakterystyka „homo oeconomicus”: kim jest, skąd się wziął?
– racjonalność kapitalistyczna
– indywidualizm a’ la Kruzoe

Człowiek masowy (Ortega y Gasset, Ritzer):
-charakterystyka „człowieka masowego”: kim jest, skąd się wziął?
-definicja i cztery wyznaczniki makdonaldyzacji
-„nieracjonalna racjonalność”

Indywidualizm w kulturze Zachodu (Simmel):
– dwa rodzaje indywidualizmu według Simmela
– funkcje i mechanizm działania mody
– „fircyk” i „dama w masce”

Media i popkultura (Halawa):
– kodowanie i dekodowanie według Halla
– czynniki kształtujące odbiór przekazu
– talk show, telenowela, „odbiór fanowski”

Kultura ponowoczesna (Jameson):
– postmodernizm a modernizm
– pastisz i schizofrenia jako wyróżniki postmodernizmu
– postmodernizm a współczesne społeczeństwo konsumpcyjne

Orientalizm (Said):
– co to jest orientalizm?
– pojęcie hegemonii; państwo cywilne i państwo polityczne
– Wschód jako alter ego Zachodu

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wyboru informuję, że można jeszcze zapisać się na Webera (4 miejsca), Simmela (1 miejsce), Halawę (2 miejsca) lub Jamesona (2 miejsca).

Wyniki popraw – pedagogika

92092611008 6,5p db-
91033000343 6p dst+
92052401427 5,5p dst+
92052805603 4,5p dst
88102413904 4,5p dst
92080610329 4,5p dst
198409 4p dst
92080112722 4p dst
920330183 4p dst
196136 4p dst
198380 4p dst
92092401728 4p dst
198170 3,5p dst-
92063013066 3,5p dst-
92010603780 3p dst=
92022806748 3p dst=
92012009867 3p dst=
92100804688 3p dst=

Osobę, ktora podpisała się tylko numerem 92022806748 proszę o kontakt, w celu ustalenia jej imienia i nazwiska.

Wszystkie prace pisemne pisane w ramach odrabiania nieobeności zostały ocenione pozytywnie („zal.”).

Wyniki popraw – podstawy wiedzy o kulturze

198971 8p db+
92040511725 6p dst+
90031201732 5,5p dst+
90041403050 4,5p dst
92020405888 3,5p dst-
92060313829 3,5p dst-

Wyniki popraw na pedagogice ogłoszę dzisiaj wieczorem.

Wyniki kolokwium – socjologia

Socjologia – oceny z kolokwium

Wyniki kolokwium – EEiI

EEiI oceny z kolokwium

Wyniki kolokwium – EONiL

EONiL oceny z kolokwium

Tekst na 11 I (środa)

Studentów filozofii obowiązuje znajomość tekstu Fredrica Jamesona „Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne”.