Archive for Październik 2012|Monthly archive page

Zajęcia 31 X

W środę dn. 31 X o godzinie 14:00 zaczynają się godziny dziekańskie. W związku z tym:

1. zajęcia z kultury popularnej odbędą się normalnie;
2. zajęcia z podstaw wiedzy o kulturze zostaną skrócone do 45 minut;
3. zajęcia z filozofii polskiej zostają odwołane.

Studentom I roku filozofii przypominam przy okazji o tym, że na zajęciach obowiązywać będzie znajomość tekstu Durkheima.

Reklamy