Archive for Grudzień 2012|Monthly archive page

Wyniki popraw z 19 XII

Numer; liczba punktów; ocena:

93091513612; 5,5p; dst+;
201859; 5p; dst+;

(Punktacja w drugim terminie: 4p = dst; 5-5,5p = dst+; 6p = db-; 6,5-7p = db; 7,5-8p = db+)

Reklamy

WoK – wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium z wiedzy o kulturze dla pierwszego roku mediacji międzykulturowej (numer; liczba punktów; ocena):

197904; 7,5p; bdb-;
187422; 7,5p; bdb-;
201873; 7p; db+;
195583; 7p; db+;
165985; 6,5p; db;
183749; 6p; db;
189661; 5,5p; db-;
201868; 5p; dst+;
93022604206; 4,5p; dst;
93101408536; 4p; dst;
93030103807; 4p; dst;
201871; 4p; dst;
201872; 4p; dst;
92030805160; 3,5p, dst-;
201878; 3,5p; dst-;
93040912769; 3,5p; dst-;
201866; 3,5p; dst-;
92080202849; 3p; ndst;
90032303181; 2,5p; ndst;
93053102843; 2p; ndst;
201859; 2p; ndst;
203106; 2p; ndst;
93031406589; 2p; ndst;
14655; 2p; ndst;
93091513612; 1,5p; ndst;
93120902187; 1,5p; ndst;
189795; 1p; ndst;

Osobę, która podpisała się tylko peselem 93101512516 proszę o skontaktowanie się ze mną na zajęciach.

PWK – wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze dla pierwszego roku filozofii (numer; liczba punktów; ocena):

165311; 6p; db;
93090108983; 5p; dst+;
900111654; 4,5p; dst;
91062907705; 3,5p; dst-;
92062915673; 3,5p; dst-;
71454; 3p; ndst;
71266; 2p; ndst;
203306; 2p; ndst;
93051013064; 0,5p; ndst.