Archive for Styczeń 2013|Monthly archive page

Dyżury w sesji

W razie potrzeby można mnie szukać na uczelni w czwartki: 31 stycznia i 7 lutego, jak zwykle od 15:30 w pokoju 089.

Reklamy

Zwolnienia z egzaminu

W porozumieniu z dr Ewą Kochan ustaliłem, że prawo do przepisania oceny z ćwiczeń otrzymują:

– na egzaminie z (podstaw) wiedzy o kulturze (I rok filozofii I st. i I rok mediacji międzykulturowej) osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bdb lub db+;

– na egzaminie z kultury popularnej i z filozofii polskiej osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bdb.

Wszystkim Państwu życzę powodzenia w sesji egzaminacyjnej.

Zaliczenie

W zakładce zaliczenie zamieściłem zasady dotyczące zaliczenia dla przedmiotów prowadzonych w tym semestrze i obowiązujące listy pytań.

Wyniki popraw z 10 I

Nr, punkty, ocena:

92080202849; 5p; dst+;
93031406589; 4p; dst;
93120902187; 4p; dst;
14653; 3,5p; dst-;
189795; 2,5p; ndst;

(Punktacja w drugim terminie: 4p = dst; 5-5,5p = dst+; 6p = db-; 6,5-7p = db; 7,5-8p = db+)