Archive for Kwiecień 2013|Monthly archive page

Wyniki kolokwium z filozofii społecznej

Kolokwium z filozofii społecznej – wyniki

Reklamy

Pytania na kolokwium z filozofii społecznej

1. Cele wspólnoty państwowej według Arystotelesa
2. Człowiek jako zwierzę społeczne. (Arystoteles)
3. Dwoistość natury ludzkiej (Machiavelli)
4. Polityka a moralność (Machiavelli)
5. Natura ludzka i stan natury według Hobbesa.
6. Źródła władzy państwowej. (Hobbes)
7. Natura, siła i umowa a uprawomocnienie władzy politycznej. (Rousseau)
8. Zasady umowy społecznej. (Rousseau)
9. Kto myśli abstrakcyjnie? (Hegel)
10. Podstawowa figura spekulatywna filozofii heglowskiej. (Schnadelbach)