Archive for Grudzień 2013|Monthly archive page

Kolokwium z wiedzy o kulturze – oceny

Wyniki z kolokwium z wiedzy o kulturze dla I roku mediacji kulturowej i filozofii z dn. 12 XII 2013:

WoK 12 XII 2013 – oceny

Reklamy

Zabezpieczony: Teksty na 19 XII (czwartek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 18 XII (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Kolokwium z filozofii z elementami logiki (18 XII – środa)

Lista zagadnień:
1. Zasada homo mensura wg Protagorasa. Co to znaczy że wszystko jest prawdziwe?
2. Metoda majeutyczna i elenktyczna.
3. Co to jest anamneza?
4. Cogito ergo sum jako wzór wiedzy pewnej w systemie Kartezjusza.
5. Reguły metody kartezjańskiej.
6. Co to jest sensualizm?
7. Podział sądów według I. Kanta.
8. Kto myśli abstrakcyjnie? (Hegel)
9. Natura ludzka i stan społeczny według Hobbesa.
10. Pochodzenie władzy państwowej (Hobbes)
11. Natura siła i umowa jako uprawomocnienie nierówności (Rousseau).
12. Zasady umowy społecznej według Rousseau.
13. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
14. Dylemat Abrahama (Sartre).
15. Egoizm a miłość samego siebie (Fromm).
16. Sumienie autorytarne i humanistyczne (Fromm).

Zabezpieczony: Teksty na 12 XII (czwartek)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 11 XII (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Wiedza o kulturze: referat (czwartek 12 XII)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Wiedza o kulturze: kolokwium (12 XII)

Lista zagadnień:

1. Definicja kultury Tylora.
2. Atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury.
3. Definicja kultury Malinowskiego.
4. Pojęcie funkcji w naukach społecznych (Radcliffe-Brown).
5. Definicja kultury Lintona.
6. Kultura rzeczywista a konstrukt kulturowy (Linton).
7. Reguły dotyczące daru (Mauss).
8. Ekonomia daru a moralność (Mauss).
9. Główne cechy rodziny (Levi-Strauss).
10. Znaczenie tabu kazirodztwa według Levi-Straussa.
11. Święte krowy a racjonalność ekonomiczna (Harris).