Kolokwium z filozofii z elementami logiki (18 XII – środa)

Lista zagadnień:
1. Zasada homo mensura wg Protagorasa. Co to znaczy że wszystko jest prawdziwe?
2. Metoda majeutyczna i elenktyczna.
3. Co to jest anamneza?
4. Cogito ergo sum jako wzór wiedzy pewnej w systemie Kartezjusza.
5. Reguły metody kartezjańskiej.
6. Co to jest sensualizm?
7. Podział sądów według I. Kanta.
8. Kto myśli abstrakcyjnie? (Hegel)
9. Natura ludzka i stan społeczny według Hobbesa.
10. Pochodzenie władzy państwowej (Hobbes)
11. Natura siła i umowa jako uprawomocnienie nierówności (Rousseau).
12. Zasady umowy społecznej według Rousseau.
13. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
14. Dylemat Abrahama (Sartre).
15. Egoizm a miłość samego siebie (Fromm).
16. Sumienie autorytarne i humanistyczne (Fromm).

Reklamy
%d blogerów lubi to: