Archive for Styczeń 2014|Monthly archive page

Dyżury w sesji

Informuję, że w czasie sesji egzaminacyjnej będę na konsultacjach w czwartki w godzinach 12-13:30 w pokoju 089.

Reklamy

Zwolnienia z egzaminów

W porozumieniu z dr Ewą Kochan ustaliłem, że z egzaminów z przedmiotów: wiedza o kulturze, filozofia polska i filozofia nowożytna zwolnione zostają osoby, które otrzymały na zaliczeniu ćwiczeń ocenę bdb.

Ostatni termin przed sesją

Wszyscy studenci, którzy mają jeszcze u mnie coś do załatwienia przed początkiem sesji egzaminacyjnej będą mnie mogli zastać na uczelni jutro (29.01), od 9:00 do 12:00, w pokoju 089.

Wyniki popraw z 27 I

195764, 6p, db
202346, 4p, dst
2004871, 3,5p, dst-
208115, 3,5p, dst-

Terminy zaliczeń

Poniedziałek 27.01, pok. 089:
9:00 – mediacja międzykulturowa (II rok, filozofia społeczna).

Wtorek 28.01, pok. 089:
9:00 – filozofia (I rok) i mediacja międzykulturowa (I rok, WoK);
13:00 – filozofia (III rok, filozofia polska);
14:30 – psychologia (I rok, wpisy);
16:00 – filozofia (II rok, filozofia nowożytna).

Wyniki testu z logiki

204985, 75%, zal+
205007, 70%, zal+
204954, 70%, zal+
204982, 70%, zal+
195042, 60%, zal
94092601566, 55%, zal
205009, 50%, zal
1015, 50%, zal
brak numeru, 50%, zal
93051711863, 45%, zal
205146, 45%, zal,
—————–
202346, 40%, nzal
204958, 35%, nzal
205028, 35%, nzal

Wyniki popraw z dn. 23 i 24 I

196680, 6p, db
204220, 5p, dst+
12856, 4,5p, dst
207137, 4,5p, dst
193865, 4p, dst,
204865, 4p, dst
204863, 3,5p, dst-
204871, 1p, ndst

Wyniki popraw z 22 I

206684, 5,5p, dst+
204864, 5,5p, dst+

Poprawy kolokwium – oceny

Wyniki popraw kolokwium pisanych na dyżurach 16 stycznia:
205017, 5,5p, dst+
204963, 5,5p, dst+
205009, 5p, dst+
204868, 4,5, dst
20500, 4p, dst
205905, 3,5, dst-
205021, 3,5p, dst-
208116, 3,5p, dst-
200956, 3,5p, dst-
204997, 3,5, dst-
206684, 2p, ndst
brak numeru, 1p, ndst

Zabezpieczony: Gender Studies

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: