Archive for Listopad 2016|Monthly archive page

Pytania na kolokwium 29 XI

Pełna lista pytań:
1. Zasadza homo mensura. Co to znaczy, że wszystko jest prawdziwe? (Protagoras)
2. Metody sokratejskie. (Sokrates)
3. Co to jest anamneza? (Platon)
4. Kto myśli abstrakcyjnie? (Hegel)
5. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
6. Co to znaczy działać w złej wierze? (Sartre)
7. Charakterystyka władzy pastoralnej (duszpasterskiej). (Foucault)
8. Hipoteza nadwiedzy. (Foucault)

Ponadto zestaw pytań dodatkowych dla grupy IV:
1. Zależność pomiędzy represją popędu a rozwojem kultury ludzkiej. (Freud)
2. Sublimacja, represja a etiologia nerwic. (Freud)

Tekst omawiany na pierwszych zajęciach:
Diogenes Laertios – Życie Protagorasa

Reklamy

Zabezpieczony: Teksty na 22 XI

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 15 XI

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: