Archive for the ‘kolokwia’ Category

Pierwszy rok POiR – wyniki kolokwium

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z dn. 14 I:

Wyniki kolokwium zaliczeniowego z filozofii dla I roku POiR

Reklamy

Poprawa kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze (wyniki)

nr 185264; bdb (8 punktów)
nr 185331; db+ (7 punktów)
nr 185266; db (8 punktów, drugie podejście)
nr 185332; dst+ (5 punktów)
nr 90072610087; dst (5 punktów, drugie podejście)
nr 185356; dst- (3,5 punkta, drugie podejście)

Wyniki kolowium

Wyniki kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze:

wyniki02

Kolokwium z PWoK

Kolokwium z podstaw wiedzy o kulturze odbędzie się w piątek 27 XI o g. 12:00 w sali 248.

Wyniki poprawki (II grupa WoK)

Wyniki kolokwium poprawkowego z tekstu Mary Douglas znajdą Państwo w pliku:

wyniki01

Osoby, które nie zaliczyły poprawki traktuję jako nieobecne na zajęciach, na których omawialiśmy tekst Douglas: mogą one (ale nie muszą) odrobić nieobecność w ramach konsultacji. Przypominam, że mają Państwo prawo do dwóch nieobecności w ciągu semestru.