Nieobecności (stan na 13.12.2016)

Osoby, które mają powyżej jednej nieobecności (o ile podały na kolokwium nr albumu):

217141: Hegel, Sartre
217105: Foucault, 6.12 (logika)
214085: 6.12, 13.12 (logika)
217152: Protagoras, 13.12 (logika)

Reklamy

Ostatni dyżur w sesji

Termin ostatniego dyżuru: wtorek 9 lutego, g. 10:00-11:00. Jeśli ktoś nie wziął ode mnie wpisu, to raz jeszcze zapraszam.

Dyżur w sesji egzaminacyjnej

Termin najbliższego dyżuru: wtorek 2 lutego, g. 10:00-11:00. Jeśli ktoś nie wziął jeszcze ode mnie wpisu, to zapraszam. Następny, ostatni dyżur w drugim tygodniu sesji.

Wyniki popraw (7-11 XII)

Numer / Punkty / Ocena:

212560 / 7 / db

212509 / 6,5 / db

213715 / 6,5 / db

050593 / 6,5 / db

212528 / 6,5 / db

212551 / 6 / db-

207090 / 5,5 / db-

Wyniki kolokwiów (24 i 28 XI)

Wyniki kolokwium z filozofii (gr. 2 i 3):

psychologia kolokwium – oceny

Zajęcia 23-24 XI

Na zajęciach dn 23 XI obowiązuje znajomość tekstu Michela Foucault:

Michel Foucault – Seksualnosc i wladza

Na zajęciach dn 24 XI odbędzie się kolokwium oraz – o ile i na ile czas pozwoli – zaczniemy realizować blok zajęć z logiki.

Pełna lista pytań:

  1. Zasadza homo mensura. Co to znaczy, że wszystko jest prawdziwe? (Protagoras)
  2. Metody sokratejskie. (Sokrates)
  3. Co to jest anamneza? (Platon)
  4. Kto myśli abstrakcyjnie?  (Hegel)
  5. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
  6. Co to znaczy działać w złej wierze? (Sartre)
  7. Charakterystyka władzy pastoralnej (duszpasterskiej). (Foucault)

Zwolnienia z egzaminów (fenomen utopii i filozofia nowożytna II)

W porozumieniu z dr Ewą Kochan ustaliłem, że z egzaminu zostają zwolnione osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bdb.

Dyżury w sesji egzaminacyjnej

W czasie sesji będę dyżurował w czwartki 26 VI i 3 VII, w godzinach 12:00-13:30, w pokoju 089.

Dyżur 20 VI (piątek)

Ponieważ w czwartek wypada dzień wolny, ostatni raz przed sesją będę na konsultacjach w piątek w godzinach 15-16:30, chyba, że zostaną na ogłoszone godziny dziekańskie. W tym przypadku będę jeszcze uchwytny w poniedziałek 23 VI.

Zabezpieczony: Teksty na 18 VI (środa)

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: