Zabezpieczony: Teksty na zajęcia 8 XI

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Reklamy

Zabezpieczony: Tekst na zajęcia 25 X

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Ostatni dyżur w sesji

Termin ostatniego dyżuru: wtorek 9 lutego, g. 10:00-11:00. Jeśli ktoś nie wziął ode mnie wpisu, to raz jeszcze zapraszam.

Dyżur w sesji egzaminacyjnej

Termin najbliższego dyżuru: wtorek 2 lutego, g. 10:00-11:00. Jeśli ktoś nie wziął jeszcze ode mnie wpisu, to zapraszam. Następny, ostatni dyżur w drugim tygodniu sesji.

Wyniki kolokwiów z logiki

Oceny z kolokwium z logiki

Wyniki popraw (7-11 XII)

Numer / Punkty / Ocena:

212560 / 7 / db

212509 / 6,5 / db

213715 / 6,5 / db

050593 / 6,5 / db

212528 / 6,5 / db

212551 / 6 / db-

207090 / 5,5 / db-

Wyniki kolokwium (30 XI i 4 XII)

Wyniki kolokwium dla gr. 1 i 4:

psychologia kolokwium – oceny 2 termin

Wyniki kolokwiów (24 i 28 XI)

Wyniki kolokwium z filozofii (gr. 2 i 3):

psychologia kolokwium – oceny

Zajęcia 23-24 XI

Na zajęciach dn 23 XI obowiązuje znajomość tekstu Michela Foucault:

Michel Foucault – Seksualnosc i wladza

Na zajęciach dn 24 XI odbędzie się kolokwium oraz – o ile i na ile czas pozwoli – zaczniemy realizować blok zajęć z logiki.

Pełna lista pytań:

  1. Zasadza homo mensura. Co to znaczy, że wszystko jest prawdziwe? (Protagoras)
  2. Metody sokratejskie. (Sokrates)
  3. Co to jest anamneza? (Platon)
  4. Kto myśli abstrakcyjnie?  (Hegel)
  5. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
  6. Co to znaczy działać w złej wierze? (Sartre)
  7. Charakterystyka władzy pastoralnej (duszpasterskiej). (Foucault)

Zwolnienia z egzaminów (fenomen utopii i filozofia nowożytna II)

W porozumieniu z dr Ewą Kochan ustaliłem, że z egzaminu zostają zwolnione osoby, które na zaliczeniu ćwiczeń otrzymały ocenę bdb.