Ostatni dyżur

Ostatni raz będę dyżurował we wtorek 31.01, od g.17:00 do 18:00 (budynek główny, pokój 089). Osoby, które mają do przepisania ocenę proszę o zabranie ze sobą indeksu, z którego mam ją przepisać.
Reklamy

Poprawy kolokwium z dn. 10.01

Nr; punkty; ocena:

217084; 5,5p, dst+;
217098; 4p; dst;
216898; 3,5p; dst-

Wyniki kolokwium z logiki

Poniżej wyniki kolokwium z logiki w pliku pdf. Ocena „zal” oznacza, że nieobecności na ćwiczeniach z logiki zostały uznane za odrobione, ale bez podniesienia oceny końcowej. Prace będzie można obejrzeć na dyżurze – przy okazji przypominam termin: wtorek 10.01, 16:15-17:45.

kolokwium-z-logiki-2016

Edit: proszę o kontakt osobę o numerze albumu 216952, która nie podpisała swojej pracy.

Ostatni dyżur

W związku z tym, że konsultacje nie mogą kolidować z Państwa planem zajęć, ostatni dyżur dla studentów psychologii odbędzie się we wtorek 10 stycznia w godzinach 16:15-17:45 (pokój 089 w budynku głównym).

Tym samym odwołuję wcześniejszą propozycję (10.01 godzina 8:00).

Wyniki poprawy kolokwium z 20.XII

Numer; punkty; ocena:
217134; 6,5p; db;
217099; 6p; dst+;
216821; 5,5p; dst+;

Nieobecności (stan na 13.12.2016)

Osoby, które mają powyżej jednej nieobecności (o ile podały na kolokwium nr albumu):

217141: Hegel, Sartre
217105: Foucault, 6.12 (logika)
214085: 6.12, 13.12 (logika)
217152: Protagoras, 13.12 (logika)

Wyniki kolokwium z filozofii z dn. 29.11

Wyniki w pliku pdf:

Psychologia – wyniki kolokwium z filozofii

Proszę o kontakt osobę, która podpisała pracę tylko numerem 217152.

Pytania na kolokwium 29 XI

Pełna lista pytań:
1. Zasadza homo mensura. Co to znaczy, że wszystko jest prawdziwe? (Protagoras)
2. Metody sokratejskie. (Sokrates)
3. Co to jest anamneza? (Platon)
4. Kto myśli abstrakcyjnie? (Hegel)
5. Co to znaczy, że „egzystencja poprzedza esencję”? (Sartre)
6. Co to znaczy działać w złej wierze? (Sartre)
7. Charakterystyka władzy pastoralnej (duszpasterskiej). (Foucault)
8. Hipoteza nadwiedzy. (Foucault)

Ponadto zestaw pytań dodatkowych dla grupy IV:
1. Zależność pomiędzy represją popędu a rozwojem kultury ludzkiej. (Freud)
2. Sublimacja, represja a etiologia nerwic. (Freud)

Tekst omawiany na pierwszych zajęciach:
Diogenes Laertios – Życie Protagorasa

Zabezpieczony: Teksty na 22 XI

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło:

Zabezpieczony: Tekst na 15 XI

Treść jest chroniona. Proszę podać hasło: